Periodyki

Periodyki z minionych czasów stanowią dla obecnych historyków jeden z najważniejszych rodzajów źródeł – i to nie tylko w odniesieniu do badania politycznych i gospodarczych zależności, lecz również dla rekonstrukcji minionego dnia codziennego.
Zdigitalizowany materiał periodyków jest oczywiście w równym stopniu istotny dla zainteresowanych historią laików. W bibliotece cyfrowej Wratislavia Digitalis oddano do dyspozycji genealogów liczne książki adresowe (najstarsza z 1832 r., najmłodsza z 1926 r.). Ponadto na zwiedzających czekają czasopisma, raporty roczne licznych wrocławskich stowarzyszeń i towarzystw oraz liczne zbiory wrocławskich roczników statystycznych.

 

Oryginały, wzgl. materiały zdigitalizowane, które powstały na podstawie własnych oryginałów, zostały udostępnione przez Bibliotekę im. Martina Opitza (Herne) oraz Fundację dla Kultury Śląska (Würzburg). Do tego zostaną później dołączone materiały zdigitalizowane Gazety Śląskiej ze zbiorów Wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK