Zbiór fotografii

Fotografie historyczne są prawdopodobnie najbardziej atrakcyjnym sposobem poznawania historii dla zwiedzających nie będących naukowcami. Dzięki wizualnej namacalności umożliwiają nam one dokonanie bezpośredniego porównania minionego życia z teraźniejszością.
Mamy nadzieję, że wzbudzimy zainteresowanie tym tak bogatym w historyczną substancję budowlaną oraz historię kultury miasto zarówno wśród mieszkańców Wrocławia, jak i osób kraju i z zagranicy, które będą zwiedzać wirtualnie tegoroczną Europejską Stolicę Kultury.

 

Największa część fotografii składa się ze zbioru ponad 500 historycznych widokówek i została podzielona tematycznie na następujące kategorie:

 

  • Parki/mosty/place
  • Wrocław ogólnie
  • Gastronomia
  • Kościoły/klasztory
  • Odra
  • Budynki publiczne
  • Grupy osób
  • Ulice

 

Ten zbiór zostanie uzupełniony kolekcją starych planów miasta oraz map.

 

Oryginały naszych zdigitalizowanych fotografii pochodzą ze zbiorów Domu Śląskiego (Königswinter) oraz Biblioteki im. Martina Opitza (Herne).

DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK