Projekt

Od stycznia 2016 Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury. Główny nacisk w tym zakresie jest kładziony na europejską politykę kulturalną, europejską opinię publiczną oraz media. Z okazji tego prestiżowego wydarzenia, instytucje kulturalne oraz naukowe z Niemiec, Polski i Słowacji połączyły się pod przewodnictwem „Forum Cyfrowe Europa Środkowo-Wschodnia” (DiFMOE), aby stworzyć dla odbiorców zainteresowanych historią możliwość bezpłatnego i niezależnego od miejsca przebywania dostępu do tego szczególnego rodzaju dziedzictwa kulturowego: bogatej, ale również pełnej zmian przeszłości miasta przedstawionej w źródłach pisanych oraz na fotografiach. Dotarcie do tak szerokiego grona odbiorców było możliwe dzięki digitalizacji atrakcyjnej oferty powstałych we Wrocławiu, wzgl. odnoszących się do niego dóbr kultury w formie pisanej lub fotografii. Okres, na którym zostały skupione działania, rozciąga się od 16. do pierwszej połowy 20. stulecia.

Wśród wybranych tytułów, dokumentów oraz fotografii znalazły się głównie takie, które zostały wydrukowane we Wrocławiu. Na zwiedzających czekają periodyki, przede wszystkim czasopisma, książki adresowe, sprawozdania roczne licznych wrocławskich stowarzyszeń i towarzystw oraz obszerny zasób wrocławskich roczników statystycznych, a także materiały monograficzne i wielotomowe: literatura naukowa, podręczniki i książki popularnonaukowe, literatura religijna, różne utwory beletrystyczne i wiele więcej. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się dostępny duży wybór prac dt. historii miasta Wrocław, historii ludności Dolnego Śląska oraz Śląska w ogóle.
Ponadto na szczególną uwagę zasługują oba zbiory specjalne: śląskie, wzgl. wrocławskie „Edykty i prawa” z licznymi cymeliami z 16., 17., 18. oraz 19. wieku oraz historyczne „dokumenty użytku powszedniego”, przede wszystkim z codziennego życia gospodarczego miasta.
Zbiór ok. 500 zdigitalizowanych widokówek daje zwiedzającym namacalne, nieomal zmysłowe, wyobrażenie o historii Wrocławia – jego ulicach, placach, budynkach oraz mieszkańcach. Przestrzenne przyporządkowanie tekstu i fotografii umożliwia duża kolekcja starych planów miasta oraz map.

Po Cassovia Digitalis, Riga Digitalis oraz Pilsna Digitalis projekt biblioteka cyfrowa Wratislavia Digitalis jest czwartym projektem Stolica Kultury stowarzyszenia Forum Cyfrowe Europa Środkowo-Wschodnia” (DiFMOE).

Linki:
www.difmoe.eu

www.cassovia-digitalis.eu

www.riga-digitalis.eu

www.pilsna-digitalis.eu

DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK