DiFMOE

Stowarzyszenie powstało w 2008, Cyfrowe Forum Europa Środkowo-Wschodnia z siedzibą w Monachium dąży do zdigitalizowania materiałów historycznych dt. wieloetnicznych historycznych krajobrazów kulturowych Europy Wschodniej – przede wszystkim takich z (ówcześnie) większym udziałem ludności niemieckiej, wzgl. niemieckojęzycznej – oraz udostępnienia ich poprzez internet dla celów naukowych oraz zainteresowanej tym tematem opinii publicznej. DiFMOE prowadzi w tym celu centralną platformę www.difmoe.eu oraz specjalne biblioteki cyfrowe dt. wschodnich Europejskich Stolic Kultury.

 

Przy wdrażaniu swoich projektów Cyfrowe Forum współpracuje z licznymi bibliotekami, archiwami, muzeami oraz instytucjami gospodarczymi w Niemczech, Łotwie, Austrii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Czechach oraz na Węgrzech i dąży do ciągłego poszerzania partnerstwa (kontakt patrz Impresum).

 

Do największych do tej pory projektów współpracy Cyfrowego forum należą digitalizacje Pressburger Zeitung (wraz z Węgierską Biblioteką Narodową oraz Biblioteką Uniwersytecką w Bratysławie), Brünner Tagesboten (wraz z Biblioteką Morawską w Brnie) oraz wdrożenie wcześniejszych projektów biblioteka cyfrowa Wratislavia Digitalis – w Cassovia Digitalis, Riga Digitalis, Digitalis Pilsna z okazji roku Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2013 Koszyce / Košice, Ryga / Riga 2014 oraz Pilsen / Plzen, 2015.

DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK