Impresum

Koordynacja projektów praz kontakt z mediami:
Instytut Współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej (KOMIOS)
c/o Jan Schrastetter (Geschäftsführer KOMIOS, członek zarządu DiFMOE e.V.)
Konventná 2
81103 Bratysława/SK
Tel.: +421-2-20714777
Tel. kom.: +421-915 450 301
E-mail: office@komios.eu

 

Kierownictwo projektu oraz osoby odpowiedzialne za treść znajdującą się na niniejszej stronie internetowej:
Cyfrowe Forum Europa Środkowo-Wschodnia
c/o Fabian Kopp (przewodniczący zarządu)
Belfortstraße 10
81677 Monachium/D
Tel.: +49-89-45249278
E-mail: fabian.kopp@difmoe.eu

DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK