Partnerzy projektu

Promotorem biblioteki cyfrowej Wratislavia Digitalis jest Cyfrowe Forum Europa Środkowo-Wschodnia (DiFMOE) w Monachium, koordynatorem projektu jest Instytut Współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej (KOMIOS) w Bratysławie. W projekcie współuczestniczą jeszcze liczne kooperujące instytucje z Niemiec i Polski, bez których nie byłaby możliwa realizacja projektu biblioteki cyfrowej Wratislavia Digitalis. Użyczeniem oryginalnych dokumentów, koordynacją oraz realizacją projektów technicznych zajmują się w charakterze doradców technicznych, organów opiniotwórczych w promocji oraz/lub organizacji imprez towarzyszących następujące instytucje partnerskie:

 

  • Niemieckie Forum Kultury Europy Wschodniej (Poczdam)
  • Cyfrowe Forum Europa Środkowo-Wschodnia (Monachium)
  • Dom Śląski (Königswinter)
  • Instytut Współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej – KOMIOS (Bratysława)
  • Biblioteka im. Martina Opitza (Herne)
  • Pixelprint GmbH (Monachium)
  • Instytut Polski Düsseldorf
  • Fundacja dla Kultury Śląska (Würzburg)
  • Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego (PL)
DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK